Přehled nejdůležitějších změn a úprav v nových verzích LpW

Předchozí verze: 2022.1.2.5

Nová verze: 2022.2.1.19

Výdej

V souvislosti s dřívějším zavedením samostatného typu skladové karty „Veterinária“, byl od verze 2022.2.1.1, v expedici vytvořen nový typ výdeje – výdej na veterinární recept.

Jak s tímto typem výdeje pracovat uvidíte v následujících videonávodech. Podrobný popis najdete v samostatném návodu v menu Nápověda ‣ Manuál.

Číselník veterinárních lékařů, právo na výdej veterinárních receptů

Výdej veterinárních receptů

Veterinární recepty v retaxaci

Od verze 2022.2.1.1 pracujeme na podpoře komunikace LpW s platebními terminály SaltPay. Jedním z podporovaných terminálů SaltPay je mobilní platební zařízení fungující na systému Android. Obsahuje baterii, tiskárnu a dva fotoaparáty. Akceptuje mnoho platebních karet, má mobilní připojení i WIFI.

Od verze 2022.2.1.13 je možné z LpW nahlížet do elektronické evidence záznamů o očkování (eOčkování). Nahlížení je možné z výdejního místa na základě identifikátoru platného elektronického receptu, na který nebyly vydány všechny předepsané LP nebo zadáním čísla OP anebo pasu.

Jak v rámci poskytování lékových služeb pacientovi nahlédnout do evidence očkování uvidíte v následujícím krátkém videonávodu. Podrobný návod najdete v menu Nápověda ‣ Manuál.

Lek 13

Jednou z povinných položek hlášení Lek 13 je u připravovaných LP léková forma. U IPLP se doposud automaticky vyplňovala léková forma „Ostatní“. Mimo jiné z důvodu, že lékové formy ve výčtu možností pro Lek 13 dle popisu rozhraní neodpovídají těm ve vyhlášce. Od verze 2022.2.1.15 je možné zadat lékovou formu dle rozhraní pro Lek13 (roztoky, masti, krémy, gely, pasty, tobolky, oční kapky a oční vody, emulze a suspenze, sirupy, čípky a globule, prachy, injekční přípravky, infuzní roztoky a vaky, ostatní).

 

Stává se Vám, že opomenete uzavřít žádanky nebo dodací listy, tak aby se odeslaly do Lek13 dle zákonného termínu? Od verze 2022.2.1.19 přibyla v konfiguraci možnost nastavení úlohy, která kontroluje neuzavřené žádanky nebo dodací listy za zvolené období. Navíc byl v gridu výdejů na žádanku i fakturu přidán sloupec zobrazující počet neuzavřených žádanek/dodacích listů.

Úlohu naplánujete v konfiguraci v menu Nástroje ‣ Konfigurace ‣ Pravidelné činnosti. Úloha je pro výdej na žádanku nazvaná „Automatická kontrola uzavírání žádanek“ Pro výdej na fakturu „Automatická kontrola uzavírání výdejů na fakturu“.

Bude-li nalezena nějaká neuzavřená žádanka/ dodací list za nastavené období, objeví se ve žlutém notifikačním řádku upozornění. Kliknete-li na volbu „Zobrazit“, otevře se VnF nebo VnŽ s vyfiltrovaným řádkem otevřených žádanek/ dodacích listů.

Hlášení závad jakosti

Uvítali byste výraznější varování při výdeji přípravku, který je v hlášení závad? Od verze 2022.2.1.13 jsme práci LpW s hlášením závad poupravili. Dosud se závady v LpW evidovaly pouze k SÚKL kódu. Evidenci jsme rozšířili o možnost evidovat závady ke konkrétní šarži. Nyní je také možné v konfiguraci nastavit, aby se zobrazovalo varování pro hlášení závad.

Varování nastavíte v menu Nástroje ‣ Konfigurace ‣ SÚKL část „Hlášení závad“, volba „Zobrazit varování pro hlášení závad“. Na základě této volby se zobrazí varování při naskladnění přípravku a při výdeji (na táře, VnF, VnŽ, převodce, přípravě a odpisech). Příznak hlášení závad byl přidán k položkám skladových karet. U položky se příznak „H“ zobrazí v závislosti na šarži obsažené v hlášení závad a na položce. Tzn. pokud se šarže na položce shoduje se šarží v hlášení závad. Pokud na položce není šarže uvedena, příznak se zobrazí také. V takovém případě je vhodné podívat se do hlášení závad (menu Vztahy ‣ Hlášení závad). Pokud bude v závadách uveden záznam s údaji pouze o SÚKLu, bez šarže, bude u položky příznak „H“ vždy. I nadále může uživatel deaktivovat záznam v hlášení závad. Při deaktivaci dojde ke zrušení zobrazení příznaku hlášení závad na skladové kartě nebo na položce skladové karty, dle typu záznamu.

Symet (Systém měření teplot)

 Historie používání automatizovaného systému měření teplot dodávaného naší společností sahá do roku 2003. Od tohoto roku jsme Symet instalovali zhruba ve 100 provozovnách po celé České republice. Symet podporuje měření teploty i vlhkosti, vyhovuje všem požadavkům kladeným SÚKL. Novinkou v rámci Symetu je, že od verze 2020.2.1.19 umožňujeme zobrazovat naměřené hodnoty na Dashboardu LpW.

Do Symetu je potřeba nahrát nový firmware, s čímž se neváhejte obrátit na svého konzultanta. Zobrazení vybraných čidel na Dashboardu je možné jednoduše nastavit v seznamu čidel (Agenda ‣ Ostatní ‣ Seznam čidel). Na Dashboardu se zobrazí datum měření, denní minimum a maximum měřené hodnoty a aktuálně naměřené hodnoty.

Symet je ideální volbou pro automatizované měření a zaznamenávání teplot/vlhkosti ve Vaší lékárně. Uvažujete-li o Symet, kontaktujte prosím našeho specialistu pana Roberta Strakoše (rstrakos@lekis.cz, tel. 602 572 916), který pro Vás připraví individuální nabídku.

Funkce Suma

 Hodilo by se Vám při různých analytických činnostech znát součet zobrazených hodnot vybraného sloupce? Od verze 2022.2.1.18 byla do LpW přidána funkce SUMA.

Souhrnný přehled změn ve verzích