Změny ve verzích LpW 2023.1.3.45 🠖 2023.1.3.49

Přehled nejdůležitějších změn a úprav v nových verzích LpW

Předchozí verze: 2023.1.3.45

Nová verze: 2023.1.3.49

Lek13 - IČ veterinárního lékaře nebo osoby, u níž je veterinární lékař zaměstnán

Novinka

Na základě novely Vyhlášky o správné lékárenské praxi, pokynů SÚKLu a úpravě rozhraní došlo k rozšíření obsahu hlášení Lek13. V případě receptu a žádanky vystavené veterinárním lékařem se rozšiřuje obsah hlášení o IČ osoby předepisujícího veterinárního lékaře nebo osoby, u níž je veterinární lékař zaměstnán, bylo-li přiděleno (§ 38b), písm. c)). IČP musí být v tomto případě vyplněno hodnotou „Veterinární“.

Vysvětlivka

V LpW se u VnŽ doplňuje IČ z obchodního partnera. Číselníky ‣ Seznamy ‣ Obchodní partneři, pole „IČO“.

http://static1.lekis.cz/LpWChangelog/_images/image98.png

IČP veterinární je možné nastavit u obchodního partnera na záložce „SÚKL“.

http://static1.lekis.cz/LpWChangelog/_images/image88.png

U výdeje na Rp se IČ pro hlášení doplňuje z číselníku veterinárních lékařů. Číselníky/Seznamy/Veterinární lékaři.

http://static1.lekis.cz/LpWChangelog/_images/image107.png

Veterinárního lékaře přidáte k Rp vyplněním pole „reg. č. komory“. Kliknutím na tlačítko image12 jej můžete vybrat z číselníku veterinárních lékařů.

http://static1.lekis.cz/LpWChangelog/_images/image114.png

Pokud číselník veterinárních lékařů nepoužíváte, doplníte IČ, kliknutím na volbu `Údaje k vet. receptu`.

http://static1.lekis.cz/LpWChangelog/_images/image135.png

Pokud údaj nevyplňujete na výdejním místě, je možné v Retaxaci vyfiltrovat veterinární Rp a v detailu Rp na záložce „Vet.Rp.“ IČ vyplnit.

http://static1.lekis.cz/LpWChangelog/_images/image145.png

Hlášení skladových zásob

Novinka

Změnou v API umožnil SÚKL rozlišovat nemocniční zásoby od ostatních. Máte-li v LpW nemocniční sklad, je třeba tomuto skladu nastavit nový příznak.

Vysvětlivka

V menu Číselníky/Systémové číselníky/Sklady byla pro jednotlivé sklady doplněna možnost nastavení, zda se jedná o nemocniční zásoby pro HSZ (zásoby v nemocničních lékárnách určené na oddělení). Defaultně tato volba není nastavena.

http://static1.lekis.cz/LpWChangelog/_images/image153.png

Je-li LP, který se má hlásit evidován na hlavním i nemocničním skladu, odešle se uložený stav skladu zvlášť pro hlavní sklad a zvlášť pro nemocniční.

Drobný příjem/výdej - zadání sazeb DPH platných 3 roky zpětně ode dne DUZP/data vystavení

Novinka

V minulém přehledu změn ve verzích byla popsána úprava ohledně opravného daňového dokladu k daňovému dokladu, na kterém byla použita snížená sazba DPH 15 % nebo 10%. V souvislosti s touto úpravou, kdy legislativa stanovuje použití sazby daně platné k datu původního zdanitelného plnění 3 roky zpětně ode dne DUZP/vystavení, byla tato funkčnost upravena i v drobných příjmech/výdajích.

Vysvětlivka

Do modulu „Drobný příjem a výdaj“ byla přidána nová kolonka „Datum k určení sazeb DPH“. Dle data, které se zde vyplní se zobrazí příslušné sazby DPH platné právě v tento den. Defaultně je „Datum k určení sazeb DPH“ vyplněno aktuálním datem.

http://static1.lekis.cz/LpWChangelog/_images/image174.png http://static1.lekis.cz/LpWChangelog/_images/image163.png

Souhrnný přehled změn ve verzích

http://static1.lekis.cz/LpWChangelog/_images/image77.png