Číselníky si můžete stáhnout na zákaznickém portále https://portal.lekis.cz

  • Verze 1049
  • je účinné od 1.1. 2018
  • HVLP 1025 - orig. VZP
  • IVLP 986 - z čís. SÚKLu
  • PZT 998 - orig. VZP
    • Návod pro aktualizaci číselníků v Lekis pro Windows Ciselniky_LpW