Protipadělková směrnice – FMD

Ve společnosti Lekis se ostatně jako vždy s veškerou naší snahou a odpovědností věnujeme přizpůsobení našeho lékárenského informačního systému Lekis pro Windows všem legislativním požadavkům. To je také důvodem toho, že se již několikátým rokem aktivně účastníme diskuzí vedených lékárenskými a jinými organizacemi jejichž cílem bylo a je splnit požadavky na implementaci směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES a Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/161.


Informace EMVO,  ministerstva zdravotnictví a ČLnK

V členské části webu ČLnK je k dispozici “návod k obsluze protipadělkového systému”, kde najdete doporučení ČLnK jak problematiku FMD v lékárnách od 9. 2. řešit.
Doporučený postup ČLnK v LpW vyžaduje nastavení podle varianty Plné použití FMD kódů ve spojení s HUBem uvedené Stanovisku společnosti Lekis s.r.o. ke spuštění FMD.

Oznámení EMVO (“evropská NOOL”) o stabilizačním období – EMVS Stabilisation Period v1.0

Otevřený dopis ministra zdravotnictví lékárníkům

Stanovisko ke spuštění FMD

S blížícím se dnem “D” přibývají nejasnosti a také dotazy uživatelů našeho systému k tomu jak se zachovat. Naše vyjádření k aktuálnímu stavu najde ve Stanovisku společnosti Lekis s.r.o. ke spuštění FMD.

Videoprezentace

Jako nejlepší způsob jak Vás, uživatele našeho lékárenského systému, informovat o aktuálních informacích k FMD, postupu a způsobu implementace v LpW jsme zvolili naše webové stránky a prezentace zpřístupněné na YouTube (teoretická a praktická část). Tak, aby byly přístupné všem prostřednictvím standardních prostředků.

V teoretické části je mimo jiné od 16.1.2019 zařazen popis aktuálně navržené situace ohledně účinnosti a výši sankcí za přestupky provozovatele lékárny proti “FMD” povinnostem vyplývající z připravené novely Zákona o léčivech, která čeká na projednání Senátem 30.1.2019. 

Návody ke stažení

NOOL

Společnost Lekis je přidruženou organizací  Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv – NOOL.

Lékárna, proto aby mohla vydávat LP podléhající protipadělkové směrnici, musí být zaregistrovaná v národním systému ověřování léčiv NSOL. Tento národní systém je spravován neziskovou organizací NOOL. Registraci provedete podle následujícího postupu.

Přestupky

Vzhledem k nepřehledné situaci a množícím se dotazů připravila ČLnK tabulku s přehledem přestupků (předpokládá se, že během schvalování zákona Senátem nedojde ke změně znění).