Implementace hlášení dodávek distribuovaných LP – DIS 13 verze 4

Požadavky na lékárny s distribučním povolením

Dle pokynu DIS 13 verze 4, který zveřejnil SÚKL na konci roku 2010,  mají lékárny s povolením k distribuci povinnost od 1.1.2011 (s odkladným účinkem k 10.4.2011) předávat hlášení o výdejích LP prostřednictvím webového formuláře nebo prostřednictvím svého informačního systému (LpW nebo LpD), který komunikuje s informačním systémem SÚKLu.

Typy hlášení

  • Hlášení dodávek LP subjektům oprávněným k výdeji
    • hlášení dodávek LP s přiděleným kódem SÚKL
    • hlášení dodávek neregistrovaných LP
  • Hlášení dodávek LP distributorům
  • Prohlášení o neprovádění distribuce

Komunikace s IS SÚKLu

Pro předání dat jakýmkoliv z uvedených způsobů potřebuje předávající subjekt identifikační údaje (jméno a heslo), které mu přidělí SÚKL. Hlášení lze na SÚKL předat třemi způsoby.

1. Webový formulář

Nejjednodušší cesta pro ty, kteří sice mají povolení k distribuci, ale nevykazují žádnou činnost. Předají tedy pouze Prohlášení o neprovádění distribuce.

Případně pro distributory s omezeným počtem distribuovaných položek. Webový formulář totiž neumožňuje importovat data, vše se musí zadat ručně.

2. Z IS distributora přes „router“

Hlášení se vytvoří v LpW/LpD a odešle se prostřednictvím šifrovaného komunikačního kanálu (VPN) na SÚKL, který  je shodný s hlášeními výdejů, tedy „přes router“.  V tomto případě lékárna nepotřebuje žádné další technické prostředky.

3. Z IS distributora přes „SSL“

Hlášení se vytvoří v LpW/LpD a odešle se prostřednictvím internetu, k autentifikaci a šifrování se použije certifikát vystavený certifikační autoritou SÚKLu.  V tomto případě lékárna potřebuje certifikát vystavený CA SÚKL.

Termíny

Lékárny musí předat data za předcházející měsíc vždy do 10. dne v měsíci. Opravy hlášení lze provádět do dvacátého dne v následujícím měsíci, poté s hlášením již nelze manipulovat.

Hlášení musí podat i distributor (lékárna s povolením k distribuci), který v minulém měsíci nic neprodal (resp. neprováděl žádnou distributorskou činnost). V případě neodeslání hlášení hrozí distributorovi správní řízení a sankce ze strany SÚKLu.

Hlášení za měsíce leden 2011, únor 2011 a březen 2011 musí být odeslány nejpozději 10.4.2011.

Verze IS Lekis podporující hlášení dle DIS 13 verze 4

  • LpD – od verze 830
  • LpW – od verze 2010.2.7.1

Další informace k implementaci DIS 13 verze 4 (nahrání odpovídající verze IS, nastavení hlášení) včetně ceny nového modulu si vyžádejte u svého konzultanta.

Odkazy