eRecept

Co je elektronický recept/elektronická preskribce

Elektronický recept (eRecept) je definován v zákoně Zákoně č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) a dále pak ve vyhlášce 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Více informací na stránkách SÚKL https://www.sukl.cz/erecept

Podmínky použití eReceptu

Co je potřeba ke zřízení přístupu do CÚ

Lekis a eRecept

Lekis pro Windows

Podpora pro výdej na eRecept je v IS Lekis pro Windows implementována od verze 2011.1.5.1.

Popis implementace v Lekis pro Windows