GDPR

Ve společnost Lekis s.r.o. intenzivně pracujeme na zavedení takových opatření abychom vyšli vstříc požadavkům Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů – GDPR. Současně s interní implementací počítáme s tím, že poskytneme podporu našim zákazníkům – lékárnám.

Tomáš Budil a Aleš Rozehnal k problematice GDPR

Nové informace o GDPR v lékárnách