Lekis pro Windows a možnosti pro sdružení MojeLékárna

Společnost Lekis, s.r.o. umožňuje prostřednictvím svého informačního systému Lekis pro Windows (LpW) lékárnám zapojeným v projektu MojeLékárna (MjL) využívat výhod vyplývajících z členství v tomto sdružení.

Pozitivní list MjL v Lekisu pro Windows

Lékárny zapojené v projektu MjL automaticky dostávají prostřednictvím systému zpráv tzv. Pozitivní list,obsahující seznam akčních přípravků (tj. přípravků se zpětnou bonifikací) a přípravků určených k záměně. Oba typy přípravků jsou na skladě, ve výdeji a v objednávkách barevně odlišeny a označeny písmeny A (akční) resp. Z (záměna).

Záměnu přípravku za akční přípravek lze ve všech uvedených modulech provést jednoduše stiskem jedné klávesy. Pro zjednodušení objednávání akčních přípravků existuje možnost na skladových kartách označených jako akční přípravky automaticky nastavit preferovaného distributora akčních přípravků.

 

Pozn.: Záměny dle pozitivního listu MjL lze využívat rovněž v programu Lekis pro DOS. Všechny následující funkce jsou obsaženy již pouze v programu Lekis pro Windows.

 

Co jsou tzv. odměny za výdej akčních přípravků?

Z důvodu motivace zaměstnanců k prodeji akčních přípravků je připravena pro majitele lékárny v LpW funkce, která tyto odměny automaticky vypočítává.

Výši odměny lze nastavit na skladových kartách akčních produktů buď hromadně nebo individuálně, a to jednak formou procenta z marže, či přímo částkou v Kč. Každý zaměstnanec lékárny je tak motivován k prodeji těchto přípravků.

Odměny se počítají jak z výdejů na volný prodej, tak i na recept a poukaz. Aktuálně přihlášený uživatel si může zobrazit výši své odměny za výdej za určité období, a může tak průběžně sledovat svou úspěšnost při prodeji akčních přípravků.

 

Pro majitele lékárny je vytvořena funkce „Přehled odměn za výdej”, která vypisuje odměny pro všechny uživatele za zvolené období. Další užitečná sestava „Přehled odměn za výdej včetně přípravků“, umožňuje zobrazit seznam všech prodaných akčních přípravků i s detaily.

Použitím filtru lze získat detailní přehled, z čeho se přesně odměna pro konkrétního zaměstnance skládá.

Hodnocení funkcí a zkušenosti s Lekis pro Windows ve vztahu ke sdružení MojeLékárna z pohledu lékárníka.

SaveSave