Dokumentace IS Lekis

Každý uživatel informačního systému Lekis má možnost si bezplatně stáhnout uživatelskou příručku (manuál) k programu Lekis pro DOS nebo Lekis pro Windows. Manuál nenahrazuje úvodní zaškolení odbornými konzultanty společnosti Lekis, ale je jeho doplňkem.

Uživatelská příručka slouží jako průvodce informačním systémem a jsou v ní obsaženy nejběžněji používané funkce a možnosti nastavení.

Součástí dokumentace je i pravidelně aktualizované UPGInfo – informace k aktuální verzi IS Lekis pro Windows.

Kompletní aktualizovaná verze uživatelské příručky je k dispozici ke stažení na zákaznickém portálu.

Ukázky z některých kapitol manuálu Lekis pro Windows – Příjem, Prodej, Sklad.

Ukázky z návodu pro nastavení měrných jednotek a měrných cen v LpW – Měrné jednotky a měrné ceny