Implementace eReceptů v LpW

Pro zprovoznění výdeje na erecept je potřeba:

  • připojení do CÚ elektronických receptů prostřednictvím “routeru”
  • vystavený kvalifikovaný certifikát
  • přístupové údaje lékárníka do CÚ elektronických receptů
  • více informací viz Co je potřeba ke zřízení přístupu do CÚ

Konfigurace

Kvalifikovaný certifikát, ID lékárníka a heslo pro přístup do CÚ elektronických receptů se zadají k uživateli LpW. Tyto údaje musí být zadány ke každému uživateli, který bude komunikovat s CÚ elektronických receptů.

V konfiguraci/Globální/SÚKL se volí přenášená cena do CÚ a zadává uživatelské jméno lékárny a její heslo do CÚ:

Výdej na eRecept

Vydávající lékárník načte (zadá) číslo (GUID) eReceptu do vstupního řádku (e.E1CCQUOG6RVK0QW9LU3EVWJUJ) ve Výdeji a LpW se pokusí vyhledat eRecept v CÚ, pokud vše proběhne v pořádku zobrazí se formulář eReceptu, kde je vidět hlavička, předepsané LP a již vydané LP. Na základě těchto informací lékárník rozhodne o dalších výdejích.

 

Následuje expedice, která proběhne stejně jako doposud. Po ukončení výdeje se provede spárování položek eReceptu s položkami výdeje. Pokud tak není možné učinit automaticky (více položek na receptu s neodpovídajícími kódy SÚKL s předepsanými), pak je na lékárníkovi, aby položky spároval. Dále je potřeba označit stav eReceptu tedy, zdali je vydán plně či částečně.

 

Znovu načtený eRecept z CÚ má pak následující podobu:

 

Změny v obrazovce Výdeje:

  • eRecept je označen modře
  • v účtence je text eRecept na modrém pozadí
  • bylo přidáno tlačítko eRp, která vyvolá zobrazení detailu načteného (aktivního) eReceptu

SaveSave

SaveSave