Registrace lékárny v národním systému ověřování léčiv NSOL (systém FMD)

Od 9.2.2019 pro všechny členské státy v EU nabývá platnost tvz. protipadělková směrnice, přesněji, směrnice 2011/62EU Evropského parlamentu a Rady a také nařízení komise 2016/161 (EU). Lékárna, aby mohla vydávat LP podléhájící protipadělkové směrnici (LP určené k výdeji na recept a vyrobené po 9.2.2019), musí být zaregistrovaná v národním systému ověřování léčiv NSOL. Tento národní systém je spravován neziskovou organizací NOOL.

Postup registrace je popsán v návodu zveřejněném na webu NOOLu 

Doplňující návod k registraci do NSOL je druhá část návodu, určená pouze pro lékárny používající lékárenská informační systém Lekis pro Windows.