Certifikáty CA Lekis

Některé aplikace či služby společnosti Lekis vyžadují pro svou funkci přístup na HTTPS (SSL) weby nebo jinou formu práce s infrastrukturou Public Key Infrastructure (PKI), tedy s certifikáty. Pro provoz těchto aplikací je nutné nainstalovat do Windows certifikát certifikační autority Lekis (CA), aby mohlo proběhnout ověření certifkátů vydaných touto CA.

 

SaveSave

SaveSave