Elektronický podpis

K čemu elektronický podpis slouží? Elektronický podpis zajišťuje jednoznačnou identifikaci osoby, která daný dokument podepsala, garantuje nepopiratelnost (vlastník elektronického podpisu je zodpovědný za obsah dokumentu podepsaného svým podpisem) a zajišťuje integritu podepsaných dat. Nakládání s elektronickým podpisem upravuje Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu.

Ze zákona je zaručený elektronický podpis (ZEP) nedílně spojen s osobou, které byl vydán a právní účinky jeho použití jsou obdobné opravdovému podpisu (resp. ověřenému podpisu) a tudíž není možné jeho sdílení více osobami.

Pro výdej eReceptu potřebuje každý farmaceut (“magistr”) zaručený elektronický podpis. Zaručený elektronický podpis lze vytvářet prostřednictvím kvalifikovaného osobního certifikátu, který může žadatel získat od kvalifikované certifikační autority.

Společnost Lekis s.r.o je oprávněnou registrační autoritou certifikační autority PostSignum. To znamená, že operátoři RA Lekis mohou pro zájemce vystavit kvalifikovaný nebo komerční certifikát přímo v lékárně bez nutnosti návštěvy jakéhokoliv kontaktního místa.

 

Proces vystavení kvalifikovaného certifikátu u Lekis s.r.o.

 • Požadavek na vystavení certifikátu může zájemce objednat prostřednictvím konzultanta lékárny, telefonicky na pobočkách Benešov a Ostrava nebo emailem na adrese certifikaty@lekis.cz.
 • Zástupce společnosti Lekis s.r.o. zkontaktuje žadatele o certifikát a domluví termín návštěvy lékárny. Zájemce o certifikát je nutné zaevidovat do seznamu žadatelů o certifikát. Tento krok je možné provést předem před samotnou návštěvou lékárny, čímž se celý proces vydání certifikátu výrazně zkrátí. Proto je vhodné, aby měl zájemce o certifikát připravené požadované údaje  a při domlouvání termínu návštěvy je zástupci Lekis s.r.o. sdělil. Jde o:
  • jméno, příjmení, tituly
  • rodné číslo
  • emailová adresa
  • identifikátor MPSV Ano či Ne – Jde o anonymní identifikátor (náhrada RČ), který se využívá při komunikaci s orgány státní správy). Rozšíří se tím použitelnost certifikátu.
 • V domluvený termín navštíví operátor RA Lekis lékárnu a provede následující kroky:
  • pomůže zájemci s generováním privátního klíče a odesláním žádosti o certifikát
  • před vydáním certifikátu musí operátor ověřit identitu žadatele o certifikát (žadatel o certifikát musí předložit doklad totožnosti)
  • vystaví certifikát a pomůže se spárováním a uložením certifikátu
  • vytiskne a zajistí podpis dokladů nutných pro vystavení certifikátu

Ceník vystavení certifikátů

Převod certifikátů – popis řešení problémů s certifikáty vytvořenými na Windows XP