Co je potřeba k přístupu do CÚ elektronických receptů

Router

Komunikace s CÚ elektronických receptů probíhá stejným způsobem jako komunikace s CÚ (hlášení výdejů na papírové recepty). viz ERP-002

Zaručený elektronický podpis (ZEP)

Každý lékárník (“magistr”), který bude komunikovat s CÚ elektronických receptů musí mít vystaven kvalifikovaný certifikát, tedy takový, který vydá kvalifikovaná certifikační autorita. Na základě vystaveného certifikátu lze pak vytvářet zaručený elektronický podpis. Ze zákona je ZEP nedílně spojen s osobou, které byl vydán a právní účinky jeho použití jsou obdobné opravdovému podpisu, není možné jeho sdílení více lékárníky.

Žádost lékárníka k přístupu do CÚ

Vyplněná Žádost lékárníka k přístupu do CÚ na jejímž základě lékárník získá přístupové údaje do CÚ elektronických receptů. Žádost se podepisuje ZEP. Žádost o přístup do CÚ je platná pro daného lékárníka (tedy jeho osobu) bez vazby na lékárnu či jejího provozovatele. Přístupové údaje lze tedy použít ve více jak jedné lékárně současně.

Odkazy

SUKL – erecepty