Časté dotazy

1. Musím při přechodu na program Lekis dělat v lékárně inventuru?

Nemusíte. Pro přechod z jiného systému máme připravený převodní můstek, který převede veškerá potřebná data do programu Lekis. V praxi může proběhnout převod lékárny z jiného systému řádově v desítkách minut.

2. Je možné zakoupit Lekis pro Windows včetně potřebného hardware na splátky?

Ano, možné to je. Lékárny si mohu individuálně na základě svých možností určit výši akontace a dobu splácení (2-4 roky). Na základě těchto údajů bude stanovena měsíční splátka.

3. Mohu se zeptat proč Lekis neumí přijímat hlášení o závadách ze SÚKLu?

Nová řada Lekisu pro Windows již tuto možnost, včetně automatického potvrzování doručení a přečtení obsahuje. V Lekisu pro DOS o takové možnosti neuvažujeme.

4. VZP ve svých prezentacích často zmiňuje „on-line“ komunikací se zdravotnickými zařízeními. Mohu se zeptat co to znamená a jestli to program Lekis umí používat?

Pravděpodobně se jedná o tzv. B2B komunikaci. V dnešní době jí lékárny používají především k on-line ověření čísla pojištěnce a IČP lékaře z receptu. Později má být rozšířena i na další činnosti, dnes dostupné pouze na portálu VZP (odesílání faktur, dávek atp.). Lekis s.r.o. se od začátku podílí na vývoji a testování této komunikace. Především z tohoto důvodu je v Lekisu pro Windows on-line ověřování údajů u VZP pomocí B2B kanálu plně funkční již několik měsíců.

5. Jak opravit chybně zadaný typ platby v Lekisu pro Windows?

Oprava chyby ve stejný den, kdy k chybě došlo (před pokladní uzávěrkou):

a) Uživatel chybný doklad vyhledá v nekonečné účtence na výdejním místě, kde k chybě došlo. Doklad označí a poté vybere v lokálním menu Výdejní místo/Změna typu platby. Po potvrzení volby dokladu se zobrazí okno ukončení zákazníka, kde uživatel pouze změní typ platby na požadovaný a ukončí buď bez nebo s tiskem účtenky. Dojde k tomu, že původně chybně pořízený doklad se stornuje v původním typu platby a na nekonečné účtence přibude nový zákazník se správným typem platby.

b) Pokud uživatel zná číslo účtenky, může na výdejním místě, kde k chybě došlo, použít volbu Výdejní místo/Změna typu platby libovolné účtenky a do políčka číslo účtenky toto číslo napsat. Dojde k zobrazení dokladu, aby si jej uživatel mohl zkontrolovat a kliknutím na tlačítko Změna typu platby se zobrazí okno pro ukončení zákazníka, kde opět uživatel zvolí požadovaný typ platby.

Oprava chyby v jiný den, než kdy k chybě došlo:

Uživatel potřebuje znát číslo účtenky. Na výdejním místě, kde k chybě došlo, pak uživatel zvolí Výdejní místo/Změna typu platby libovolné účtenky a do políčka číslo účtenky toto číslo napíše. Dojde k zobrazení dokladu, aby si jej uživatel mohl zkontrolovat a kliknutím na tlačítko Změna typu platby se zobrazí okno pro ukončení zákazníka, kde opět uživatel zvolí požadovaný typ platby.

6. Jaká je funkce tlačítka „Dopočítat“ v modulu pokladní uzávěrky?

Stisknutím tohoto tlačítka se dopočítá hodnota odvodu hotovosti z kasy tak, aby počáteční i konečný zůstatek byly stejné. Tzn. že se do odvodu uvede přesně celková částka tržby v hotovosti za uzavíraný den.

7. Jsem uživatel programu Lekis. Jak složité a časově náročné je ovládání a editace e-shopu Ready2Go?

Editace produktů, určených pro internetový obchod, a jejich atributů probíhá v programu Lekis pro Windows a to v několika základních modulech. Skladové karty – hromadné úpravy pro e-shop, Zákaznické objednávky a Výdeje na fakturu. Tam je možné uživatelsky přívětivým, jednoduchým a rychlým způsobem synchronizovat požadovaná data mezi oběma systémy. Nutno dodat, že každý uživatel e-shopu získá podrobný manuál k administraci e-shopu a bude mít k dispozici svého osobního project managera, který mu bude v případě komplikací, nejasností či jiných problémů okamžitě k dispozici. Můžete se také podívat na demo eshop.

8. Lze e-shop Ready2Go a propojení se systémem Lekis pro Windows upravit dle vlastních požadavků a potřeb?

Ano. Řešení e-shopu lze zcela upravit dle individuálních potřeb. Samozřejmostí je volba nejvhodnějšího grafického vzhledu, platebních podmínek nebo způsobů doručení zboží. Z databáze obrázků a textů Lekis je možné převzít informace o většině obchodovaných produiktů s veškerými atributy nebo pouze požadované prvky. Strom kategorií jde také importovat či vytvořit nový, jak uživatel uzná za vhodné. U jednotlivých produktů si může uživatel velmi flexibilně nastavit, jak budou informace synchronizovány a které budou v e-shopu odlišné. Jde například o akční nabídku. Se samotnými zákaznickými objednávkami lze rovněž velmi pružně pracovat. E-shop můžete rozsáhle upravovat. Bližší informace naleznete na stránkách oXyShop Ready2Go nebo na našich stránkách v sekci E-Shop.