Naše projekty

Společnost Lekis s.r.o. mimo vývoje a správy informačního systému pro lékárny spolupracuje s externími partnery na dalších projektech, které přinášejí lékárnám dodatečný benefit. Mezi hlavní projekty patří PHARMATREND – sběr dat, mojelekarna.cz a další.

Pharmatrend

Od poloviny roku 2005 spolupracujeme se společností IMS Health na projektu Pharmatrend.
Projekt Pharmatrend je studie chování farmaceutického trhu založená na analýze vzorku lékáren. Umožňuje zkoumat trendy a strukturu spotřeby léčivých přípravků a ostatních produktů prodávaných v lékárnách.
Na základě získaných dat je možné vyhodnocovat efektivnost prodejních a reklamních kampaní farmacutických firem, vyhodnocovat prodejnost jednotlivých LP a hodnotit postavení lékárny v rámci panelu lékáren.

Cílem zapojení společnosti Lekis do tohoto projektu bylo zprostředkovat uživatelům IS Lekis dodatečný benefit nejen ve formě finanční odměny, ale i informací o farmaceutickém trhu.

Původní obavy o bezpečnost a zajištění sledovaných dat se ukázaly jako liché. Po pěti letech fungování projektu můžeme konstatovat, že za celou dobu nedošlo ke zneužití nebo úniku citlivých dat.

V projektu je zapojeno téměř 250 lékáren s informačním systémem Lekis a nábor nových lékáren je omezen pouze na určité lokality.

  

Moje lékárna

Virtuální obchodní řetězec Moje lékárna jakožto největší sdružení lékáren v ČR se společností Lekis úzce spolupracuje od počátku svého vzniku v roce 2008. Lékárenský software Lekis (Lekis pro DOS i Lekis pro Windows)používá více než polovina členů virtuálního obchodního řetězce. Společnost Lekis s.r.o. zajišťuje technické řešení marketingových aktivit a podpory prodeje ze strany řetězce Moje lékárna.

Jednou z hlavních výhod, kterou lékárny oceňují, je funkce pozitivního listu. Jde o společně vyvinutou funkci, která lékárnám umožňuje aktivně a pohodlně pracovat s produkty, na jejichž preferenci má lékárna ekonomický zájem. Prodejem zvýhodněných produktů získává lékárna větší profit oproti konkurenčním produktům.

Spolupráce se společností Lekis měla a doufám, že v budoucnu i nadále bude mít o řád lepší kvalitu než kooperace s výrobci jiných software pro lékárny. Věřím, že polečnost Lekis i nadále bude lídrem trhu, co se týče spolehlivosti, inovací a dalších důležitých aspektů rozhodujících při volbě software, na kterém bude lékárník pracovat, říká Ing. Marcel Divácký, manažer projektu www.mojelekarna.cz

SaveSave

SaveSave

SaveSave