Dotace EU

Název projektu: Lekis – Centrální Managament Lékáren

Registrační číslo projektu:

CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0003783

Popis projektu

Cílem projektu je pomocí SW nástroje efektivně řídit provoz sítě lékáren a mapovat dopady marketingových akcí na konečného zákazníka, pomocí dostupných finančních ukazatelů efektivně řídit síť lékáren. Řídit přístupové role pro pracovníky jednotlivých lékáren.

Projekt je financován Evropskou unií, prostřednictvím OP PIK.