Lekis pro Windows podporuje projekt MojeLékárna.cz

Vážení kolegové,

jako dlouholetý uživatel programu Lekis (dříve pro DOS nyní pro Windows) a zároveň člen projektu Moje lékárna, bych se s vámi rád podělil o moje zkušenosti s tímto programem. Před nedávnem jste možná obdrželi informace (e-mailem nebo poštou) od společnosti Lekis s.r.o., které představují sadu užitečných funkcí pro členy projektu Moje lékárna (dále jen MjL). Rád bych je ohodnotil z pozice lékárníka – uživatele, který tento program používá denně, a kterému tento program velmi pomáhá při práci a kontrole všech aktivit spojených s projektem MjL.

Dovolím si okomentovat jednotlivé pasáže z dopisu.

„Společnost Lekis, s.r.o. umožňuje prostřednictvím software Lekis pro Windows (dále jen LpW) lékárnám zapojeným v projektu Moje Lékárna efektivně využívat výhod vyplývajících z členství v tomto sdružení.“

  • Komentář: Pro dodržování podmínek členství v MjL je potřeba vyhodnocovat a kontrolovat výdeje konkrétních přípravků v lékárnách. Pro tyto činnosti Lekis vymyslel a neustále zdokonaluje nástroje a funkce, které velmi usnadňují nejen kontrolní práci majitelům, ale i aktivity personálu.

 

„Lékárnám zapojeným v projektu MjL je prostřednictvím systému zpráv (standardní způsob distribuce číselníků) automaticky zasílán do Lekisu pro Windows pozitivní list MjL obsahující seznam akčních přípravků MjL (tj. přípravků se zpětnou bonifikací od sdružení MjL) a přípravků určených k záměně. Oba typy přípravků jsou jak na skladě, tak ve výdeji i v objednávkách viditelně a barevně označeny písmenem A (akce-zeleně), resp. Z (záměna-červeně). Záměnu přípravků lze ve všech uvedených modulech provést jednoduchou klávesovou zkratkou.”

  • Komentář: Pozitivní list dnes nelze vůbec dodržovat bez kvalitního programu. Při stále rostoucím počtu přípravků v MjL ( přesáhl již hodnotu 600) není v lidských silách si všechny zapamatovat. Zvyšuje se riziko chyby expedujícího lékárníka. Při práci v Lekisu pro Windows dnes pohodlně rozliším, co je v projektu zařazeno a co je možné zaměnit. Mohu se tak plně věnovat práci bez rušivých vlivů. Pacientům je možné vždy rychle nabídnout alternativu, která je většinou levnější, neboť do projektu jsou zařazeny ty firmy, které dokáží poskytnout zajímavější podmínky.

 

„V případě objednávek je možné na skladových kartách označených jako akční přípravky automaticky nastavit preferovaného distributora akčních přípravků.“

  • Komentář: Každý zná podmínky své smlouvy a ví, že Pharmos a.s. musí mít jako distributora č. 1. Bonusy jsou mu připsány pouze tehdy, když odebere zboží od této distribuce. Automatické nastavení preferovaného distributora v objednávkách mi práci velmi usnadňuje a umožňuje jednoduše splnit podmínky pro získání bonusů.

 

„LpW umožňuje využívat funkci odměn pro zaměstnance za výdej akčních přípravků. Výši odměny lze nastavit na skladových kartách označených jako akční přípravky buď hromadně, nebo individuálně, a to jednak formou procenta z marže, či přímo částkou v Kč. Každý zaměstnanec lékárny je tak motivován k prodeji těchto přípravků. Odměny se počítají jak z výdejů na volný prodej, tak i na recept a poukaz.“

  • Komentář: Tato funkce je již v LpW zprovozněna delší dobu a v současné době ladíme, jak tuto funkci nejlépe nastavit, aby personál již neměl motivaci odebírat zboží od jiné distribuce, které není tak zvýhodněno, jako jsou bonusy v MjL. Jeví se prozíravé část bonusů rozdělit, protože pak je spokojenost na všech stranách. Motivovaní zaměstnanci a spokojený majitel, který nemusí kontrolovat zásoby, jestli tam náhodou nepřibylo zboží, které nechce, protože nepatří do MjL. Majitel se jen rozhodne, kolik chce rozdělit a pak již spokojeně sleduje rostoucí prodej akčních produktů.

 

„Aktuálně přihlášený uživatel si kdykoliv může zobrazit výši své odměny za výdej za určité období. Pro vedoucí lékárny pak existuje sestava – přehled odměn za výdej za všechny uživatele ve zvoleném období.“

  • Komentář: Jako majitel oceňuji rychlý a jednoduchý systém kontroly úspěšnosti prodejů v průběhu měsíce a možnost zjistit efektivitu každého zaměstnance.

 

Toto je jen malá rekapitulace toho, co Lekis pro Windows přinesl do projektu Moje lékárna. Další nápady existují a budou zapracovány tak, aby uživatelský komfort členů MjL byl co nejvyšší.

PharmDr. Petr Nalevajka, lékárník