​V rámci přípravy na plnění „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů“ (platí od 25.5.2018) jsme požádali renomovanou advokátní kancelář o zpracování odborného posudku vzhledem k obecným povinnostem lékárny a také vhodným vlastnostem jimi používaného lékárenského SW.

Ačkoliv je posudek stejně jako Nařízení samotné dosti obecný (z povinností vyplývajících z Nařízení ani jiný být nemůže), přesto v něm lze najít mnoho informací celou povinnost lékáren posouvající do konkrétní roviny (celé znění posudku ve formátu PDF)

Budiž pro vás tento materiál mimo jiné i první pozvánkou na společností Lekis s.r.o. připravovaný seminář týkající se tohoto nařízení v lékárenské praxi. Odborný seminář pro lékárníky plánujeme na duben 2018, probíhat bude velmi pravděpodobně v Praze a Ostravě, případně i dalších městech.

Přesné termíny, postup přihlášení i konkrétní program seminářů včetně seznamu dokumentů, kterými účastníky seminářů „vybavíme“ uveřejníme na přelomu února a března 2018.