Novela zákona o obalech (č. 477/2001 Sb.) nad rámec evropských směrnic (Směrnice EU č.2018/720) ukládá zákaz poskytovat zdarma jakékoli plastové odnosné tašky, kromě velmi lehkých plastových odnosných tašek (mikrosáčků) s tloušťkou do 15 mikronů, které jsou nezbytné z hygienických důvodů nebo jsou poskytovány jako prodejní obal pro volně ložené potraviny v případě, že jejich použití pomáhá zabránit plýtvání potravinami.

Na základě schválené novely jsou obchodníci povinni k 1. 1. 2018 zpoplatnit plastové odnosné tašky (s výjimkou mikrosáčků), pokud je poskytují v místě prodeje výrobků spotřebiteli. Skutečnost, že plastové odnosné tašky nejsou poskytovány zdarma, by měla být patrná z daňového dokladu k zakoupenému zboží (uvedení samostatné položky na účtence apod.). Cena plastových odnosných tašek musí být minimálně ve výši výrobních nákladů, maximální cenu k zákon neupravuje.

V případě poskytnutí plastových odnosných tašek zdarma v místě prodeje výrobků se obchodníci dopustí správního deliktu, za který hrozí pokuta až do výše 500.000 Kč.​​