Číselníky si můžete stáhnout na zákaznickém portále https://portal.lekis.cz

  • Verze 1051
  • je účinné od 1.2. 2018
  • HVLP 1026 - orig. VZP
  • IVLP 987 - orig. VZP
  • PZT 999 - orig. VZP
    • Návod pro aktualizaci číselníků v Lekis pro Windows Ciselniky_LpW