Číselníky si můžete stáhnout na zákaznickém portále http://portal.lekis.cz

  • Verze 1057
  • je účinné od 12.4. 2018
  • HVLP 1029 - orig. VZP
  • IVLP 989 - orig. VZP
  • PZT 1000 - orig. VZP
    • Návod pro aktualizaci číselníků v Lekis pro Windows Ciselniky_LpW