Číselníky si můžete stáhnout na zákaznickém portále http://portal.lekis.cz

  • Verze 1062
  • je účinné od 10.5. 2018
  • HVLP 1031 - orig. VZP
  • IVLP 990 - orig. VZP
  • PZT 1001 - orig. VZP
    • Návod pro aktualizaci číselníků v Lekis pro Windows Ciselniky_LpW