Číselníky si můžete stáhnout na zákaznickém portále http://portal.lekis.cz

  • Verze 1064
  • je účinné od 2.6. 2018
  • HVLP 1032 - oprava seznamu SCAU SÚKLu k 2.6.2018
  • IVLP 991 - z čís. SÚKLu
  • PZT 1001 - orig. VZP
    • Návod pro aktualizaci číselníků v Lekis pro Windows Ciselniky_LpW