Číselníky si můžete stáhnout na zákaznickém portále http://portal.lekis.cz

  • Verze 1080
  • je účinné od 1.1. 2019
  • HVLP 1040 - orig. VZP
  • IVLP 992 - orig. VZP
  • PZT 1006 - orig. VZP
    • Návod pro aktualizaci číselníků v Lekis pro Windows Ciselniky_LpW