Číselníky si můžete stáhnout na zákaznickém portále http://portal.lekis.cz

  • Verze 1082
  • je účinné od 6.2. 2019
  • HVLP SCAU190206v12 - ze seznamu SCAU SÚKLu
  • IVLP 993 - orig. VZP
  • PZT 1007 - orig. VZP
    • Návod pro aktualizaci číselníků v Lekis pro Windows Ciselniky_LpW