Číselníky si můžete stáhnout na zákaznickém portále http://portal.lekis.cz

  • Verze 1087
  • je účinné od 1.4. 2019
  • HVLP 1044 - orig. VZP
  • IVLP 994 - orig. VZP
  • PZT 1009 - orig. VZP
    • Návod pro aktualizaci číselníků v Lekis pro Windows Ciselniky_LpW