Číselníky si můžete stáhnout na zákaznickém portále http://portal.lekis.cz

  • Verze 1097
  • je účinné od 1.8. 2019
  • HVLP 1049 - orig. VZP
  • IVLP 995 - orig. VZP
  • PZT 1016 - orig. VZP
    • Návod pro aktualizaci číselníků v Lekis pro Windows Ciselniky_LpW