Číselníky si můžete stáhnout na zákaznickém portále http://portal.lekis.cz

  • Verze 1107
  • je účinné od 1.12. 2019
  • HVLP 1054 - orig. VZP
  • IVLP 997 - orig. VZP
  • PZT 1028 - orig. VZP
    • Návod pro aktualizaci číselníků v Lekis pro Windows Ciselniky_LpW