Číselníky si můžete stáhnout na zákaznickém portále http://portal.lekis.cz

  • Verze 1109
  • je účinné od 1.1. 2020
  • HVLP 1055 - orig. VZP
  • IVLP 998 - orig. VZP
  • PZT 1030 - orig. VZP
    • Návod pro aktualizaci číselníků v Lekis pro Windows Ciselniky_LpW