Číselníky si můžete stáhnout na zákaznickém portále http://portal.lekis.cz

  • Verze 1111
  • je účinné od 1.2. 2020
  • HVLP SCAU200201v14 - ze seznamu SCAU SÚKLu
  • IVLP 999 - orig. VZP
  • PZT ZPSCAU_20200201 - ze seznamu ZPSCAU SÚKLu
    • Návod pro aktualizaci číselníků v Lekis pro Windows Ciselniky_LpW