Číselníky si můžete stáhnout na zákaznickém portále http://portal.lekis.cz

  • Verze 1119
  • je účinné od 1.5. 2020
  • HVLP 1064 - orig. VZP
  • IVLP 1002 - orig. VZP
  • PZT 1042 - orig. VZP
    • Návod pro aktualizaci číselníků v Lekis pro Windows Ciselniky_LpW