Číselníky si můžete stáhnout na zákaznickém portále http://portal.lekis.cz

  • Verze 1122
  • je účinné od 1.7. 2020
  • HVLP SCAU200701v14 - ze seznamu SCAU SÚKLu
  • IVLP 1003 - orig. VZP
  • PZT ZPSCAU_20200701_w1250 - ze seznamu ZP SCAU SÚKLu
    • Návod pro aktualizaci číselníků v Lekis pro Windows Ciselniky_LpW