Číselníky si můžete stáhnout na zákaznickém portále http://portal.lekis.cz

  • Verze 1126
  • je účinné od 1.8. 2020
  • HVLP 1078 - orig. VZP
  • IVLP 1003 - orig. VZP
  • PZT 1045 - orig. VZP
    • Návod pro aktualizaci číselníků v Lekis pro Windows Ciselniky_LpW