Číselníky 1130

Číselníky si můžete stáhnout na zákaznickém portále http://portal.lekis.cz

  • Verze 1130
  • je účinné od 1.10. 2020
  • HVLP 1080 - orig. VZP
  • IVLP 1003 - orig. VZP
  • PZT 1047 - orig. VZP
    • Návod pro aktualizaci číselníků v Lekis pro Windows Ciselniky_LpW