Číselníky si můžete stáhnout na zákaznickém portále http://portal.lekis.cz

  • Verze 1145
  • je účinné od 1.5. 2021
  • HVLP 1091 - orig. VZP
  • IVLP 1010 - orig. VZP
  • PZT 1057 - orig. VZP
    • Návod pro aktualizaci číselníků v Lekis pro Windows Ciselniky_LpW