Číselníky si můžete stáhnout na zákaznickém portále http://portal.lekis.cz

  • Verze 1172
  • je účinné od 1.4. 2022
  • HVLP 1106 - orig. VZP
  • IVLP 1013 - orig. VZP
  • PZT 1073 - orig. VZP
    • Návod pro aktualizaci číselníků v Lekis pro Windows Ciselniky_LpW