Číselníky si můžete stáhnout na zákaznickém portále http://portal.lekis.cz

  • Verze 1189
  • je účinné od 1.11. 2022
  • HVLP SCAU221101v14 - ze seznamu SCAU SÚKLu
  • IVLP 1017 - orig. VZP
  • PZT ZPSCAU_20221101_WIN1250 - orig. VZP
    • Návod pro aktualizaci číselníků v Lekis pro Windows Ciselniky_LpW