Číselníky si můžete stáhnout na zákaznickém portále http://portal.lekis.cz

  • Verze 1200
  • je účinné od 1.3. 2023
  • HVLP 01128 - orig. VZP
  • IVLP 01022 - orig. VZP
  • PZT 1087 - orig. VZP
    • Návod pro aktualizaci číselníků v Lekis pro Windows Ciselniky_LpW