Číselníky si můžete stáhnout na zákaznickém portále http://portal.lekis.cz

  • Verze 1202
  • je účinné od 1.4. 2023
  • HVLP 1130 - orig. VZP
  • IVLP 1023 - orig. VZP
  • PZT 1089 - orig. VZP
    • Návod pro aktualizaci číselníků v Lekis pro Windows Ciselniky_LpW