Číselníky si můžete stáhnout na zákaznickém portále http://portal.lekis.cz

  • Verze 1204
  • je účinné od 1.5. 2023
  • HVLP 1133 - orig. VZP
  • IVLP 01023 - orig. VZP
  • PZT 1090 - orig. VZP
    • Návod pro aktualizaci číselníků v Lekis pro Windows Ciselniky_LpW