Číselníky si můžete stáhnout na zákaznickém portále http://portal.lekis.cz

  • Verze 1206
  • je účinné od 1.6. 2023
  • HVLP 1134 - orig. VZP
  • IVLP 1023 - orig. VZP
  • PZT 1091 - orig. VZP
    • Návod pro aktualizaci číselníků v Lekis pro Windows Ciselniky_LpW