Číselníky si můžete stáhnout na zákaznickém portále http://portal.lekis.cz

  • Verze 1213
  • je účinné od 1.9. 2023
  • HVLP 01141 - orig. VZP
  • IVLP 1025 - orig. VZP
  • PZT 1094 - orig. VZP
    • Návod pro aktualizaci číselníků v Lekis pro Windows Ciselniky_LpW