Číselníky si můžete stáhnout na zákaznickém portále http://portal.lekis.cz

  • Verze 1222
  • je účinné od 1.1. 2024
  • HVLP SCAU240101v17 - ze seznamu SCAU SÚKLu
  • IVLP 1025 - orig. VZP
  • PZT ZPSCAU_20240101 - orig. VZP
    • Návod pro aktualizaci číselníků v Lekis pro Windows Ciselniky_LpW