Číselníky si můžete stáhnout na zákaznickém portále http://portal.lekis.cz

  • Verze 1224
  • je účinné od 1.1. 2024
  • HVLP 1150 - orig. VZP
  • IVLP 1026 - orig. VZP
  • PZT 1100 - orig. VZP
    • Návod pro aktualizaci číselníků v Lekis pro Windows Ciselniky_LpW