Číselníky si můžete stáhnout na zákaznickém portále http://portal.lekis.cz

  • Verze 1229
  • je účinné od 1.3. 2024
  • HVLP 1155 - ze seznamu SCAU SÚKLu - aktualizace k 1.3.2024
  • IVLP IPLP240301 - z čís. SÚKLu IPLP
  • PZT 1102 - ze seznamu ZP SCAU SÚKLu
    • Návod pro aktualizaci číselníků v Lekis pro Windows Ciselniky_LpW