ČLnk informuje na svém webu prostřednictvím Mgr. MUDr. Jaroslava Maršíka o  chybných údajích v číselníku SÚKLu SCAU.

V SCAU, který je zdrojem údajů pro lékárenské informační systémy, vydaném s účinností od 1. 10. 2021 došlo u některých léčivých přípravků k chybě v datu změny (snížení) maximální ceny. Namísto data 1. 10. 2021 se v SCAU oproti předchozím verzím ze září a dřívějších měsíců náhle objevují data 1. 4. 2021, 1. 5. 2021 apod. Tyto přípravky lékárenské informační systémy automaticky nastavené na sledování data z SCAU znemožňují vydat za doprodejovou cenu.

Seznam léčivých přípravků, u nichž byla identifikována chyba je k dispozici zde. Autorem tabulky je Ing. Marcel Vít.
 
SÚKL o této chybě ví a během pondělí 4. 10. 2021 o ní chystá zveřejnit informaci na svém webu. Chyby v SCAU se chystá opravit v jeho dalším vydání účinném od 1. 11. 2021. Současně by měl zveřejnit informaci o možnosti prodeje těchto léků během měsíce října za původní cenu.
 
Za dané situace lze proto doporučit pouze tolik, že si provozovatelé u předmětných léčivých přípravků uvedených v tabulce, a ještě lépe v informaci, kterou zveřejní SÚKL na svém webu, ručně ve svých systémech dočasně nastaví zrušení automatické kontroly maximální ceny tak, aby zůstala zachována možnost doprodeje. Pokud bude chyba v listopadovém SCAU odstraněna, bude možné automatickou kontrolu opět obnovit.