V návaznosti na informace uveřejněné dne 21.1.2020 na webu ČLnK, si vás dovolujeme informovat o aktuálním stavu připravenosti funkcionality pro hlášení o stavu a pohybu zásob návykových látek v informačním systému Lekis pro Windows.

Aktuálně je modul s novým exportem “elektronické stopy Opiátové knihy v LnIS” v Lekis pro Windows ve fázi závěrečného testování v prvních lékárnách. Pevně věříme, že v průběhu druhé poloviny února bude odpovídající verze programu Lekis k dispozici všem uživatelům.

Nový modul umožňuje založit návrh nového hlášení HOPL na portálu SÚKLu. Návrh předávaných elektronických dat v LpW bude však vždy nutné odpovědným farmaceutem porovnat a před finalizací hlášení “sladit” se záznamy v listinné opiátové knize, která i nadále zůstává nejdůležitějším (a jediným správným) podkladem pro vytvoření hlášení.

Pro podání  hlášení o stavech a pohybu návykových látek je rovněž možné využít webového formuláře dostupného na stránkách https://pristupy.sukl.cz, sekce HOPL a není tak bezpodmínečně nutné čekat na aktualizaci vašeho lékárenského systému Lekis pro Windows.

Ke stažení:

Návod hlášení o stavu a pohybu zásob návykových látek v LpW