V období posledních měsíců roku a prvních měsíců roku nového se obvykle konají v lékárnách inventury. S příchodem protipadělkové směrnice jsme byli nuceni v programu Lekis pro Windows fungování inventury značně přepracovat. Pro lékárníky jsme se snažili celý proces co nejvíce zjednodušit. Dle zkušeností z již proběhlých inventur v menších lékárnách i nemocnicích se nám podařilo program uzpůsobit tak, že inventura s protipadělkovými kódy nezabere o moc delší dobu, než tomu bylo před nástupem protipadělkové směrnice.

Práci značně usnadní použití bezdrátových paměťových snímačů. Obsluha načítá do čtečky kódy (ať už EAN nebo FMD) a v pravidelných intervalech data ze čtečky přenáší do počítače. Inventura se tím značně zrychlí. Tyto snímače lze použít i pro načítání vlastních tištěných čarových kódů například v prodejnách zdravotnických potřeb.

V případě zájmu o zapůjčení paměťové čtečky kontaktujte svého konzultanta.

“Inventura s paměťovými čtečkami od společnosti Lekis s.r.o. proběhla letos výrazně klidněji než v loňském roce. S potěšením jsme kvitovali, že byly doprogramovány úpravy, které jsme požadovali. Celkový čas strávený inventurou byl také výrazně kratší než v předchozích letech. Nicméně i letošní inventura přinesla další nápady na zlepšení, které určitě oceníme příští rok.”  Mgr. Michal Hojný, vedoucí ústavní lékárny IKEM