Dle vyjádření ČLnK je podle Ministerstva zdravotnictví ČR listinný recept, obsahující dvě položky, předepsaný po 31. květnu 2020 vystaven v rozporu s právním řádem České republiky. Takový recept nelze považovat za platný.

Pro farmaceuty výklad ministerstva znamená, že na listinný recept, na kterém jsou počínaje 1. 6. 2020 předepsány dvě (nebo více) položky nelze vydat nejen obě předepsané položky, ale ani jednu z nich. V takovém případě je vhodné pacienta informovat, že farmaceut na takový recept z důvodu nové právní úpravy a výkladu Ministerstva zdravotnictví nesmí léčivé přípravky vydat, že lékař může na jeden listinný recept předepsat pouze jeden léčivý přípravek a že pacient musí svého lékaře požádat o vystavení nového receptu.